Το STEAM και η Ρομποτική εντάσσονται πλέον στη σχολική τάξη μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε όπως ταιριάζει καλύτερα στους μαθητές και στις μαθήτριές σας. Τα παιδιά θα συνεργάζονται σε ομάδες για την κατασκευή και τον προγραμματισμό ενός ρομπότ, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους με κατασκευές μακετών για να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα του πραγματικού κόσμου.
Θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον και δημιουργικό. Κι εσείς και τα παιδιά!

Τα σχολεία που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή, έχουν ήδη εξοπλιστεί με σετ και κιτ ρομποτικής, ενώ περισσότεροι από 120 εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών έχουν επιμορφωθεί ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος.