Η προηγούμενη εμπειρία ή ειδική γνώση δεν χρειάζεται! Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων μπορούν να αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος, αφού φυσικά επιμορφωθούν κι αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για να ξεκινήσουν.

Προβλέπεται ασύγχρονη επιμόρφωση για την κατανόηση των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και σύγχρονη διασκεδαστική επιμόρφωσης στη χρήση του εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής. Επιπλέον, έχετε στη διάθεσή σας:

> Υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης για να ανατρέξετε όποτε επιθυμείτε
> Εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς
> Εγχειρίδια μαθητών και μαθητριών
> Γραμμή υποστήριξης για τυχόν απορίες

Στους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς θα δοθεί πιστοποίηση LEGO® Education.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει ολοκληρωθεί.

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε επόμενο κύκλο παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή