Το πρόγραμμα υποστηρίζουν

Χρυσοί Χορηγοί

Το STEAM και η Ρομποτική εντάσσονται πλέον στη σχολική τάξη μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε όπως ταιριάζει καλύτερα στους μαθητές και στις μαθήτριές σας. Τα παιδιά θα συνεργάζονται σε ομάδες για την κατασκευή και τον προγραμματισμό ενός ρομπότ, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους με κατασκευές μακετών για να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα του πραγματικού κόσμου.
Θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον και δημιουργικό. Κι εσείς και τα παιδιά!

Τα σχολεία που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή, έχουν ήδη εξοπλιστεί με σετ και κιτ ρομποτικής, ενώ περισσότεροι από 120 εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών έχουν επιμορφωθεί ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι μια συνεργασία του ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ με το Φιλεκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό - Eduact καθώς επίσης και τον Οργανισμό για την Αναγνώριση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας - FIRST Σκοπός είναι να αξιοποιηθεί η εξειδικευμένη γνώση των δύο τελευταίων στον τομέα της ρομποτικής, προς όφελος όλων των μαθητών και μαθητριών καθώς και των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και να δημιουργηθεί μία κοινότητα υποστήριξης - ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανακάλυψης της γνώσης.

Ενδιαφέρει και το δικό σας σχολείο να συμμετέχει τη νέα χρονιά;

Γνωρίστε την επιμορφωτική ομάδα